mateřská škola v semilech

klient: Město semily
místo: Semily
fáze: Studie
spoluautor: MASPARTI
rok: 2015

Ač se to první pohled nezdá, návrh vychází z jediného kompaktního objemu, který je výhodný z pohledu provozních a stavebních nákladů. Hmoty jednotlivých funkčních částí školky jsou tvarovány tak, aby poskytovaly ideální prosvětlení a přirozené provětrání vnitřních pobytových prostor dětí a zároveň rozčlenily pozemek na více různě charakteristických venkovních ploch.


ing. arch. tomáš horalík | horalik atelier | tomas@horalik.at | 776 319 513 |  

IČO 72286237 | Praha — Újezd nad Lesy 2429, Lozická, PSČ 190 16