náměstí v Malenovicích

klient: -
místo: Zlín
fáze: Studie
rok: 2014

Městské zásahy jsou projektem, který vznikl v roce 2007 v bratislavském ateliéru Vallo Sadovský. Po velkém úspěchu v Bratislavě byl projekt reprízován v Praze, Brně, Jablonci nad Nisou a v Ostravě. A nyní také ve Zlíně!
Náš městský zásah se týká renovace prostoru před Kinem Květen ve Zlíně - Malenovicích. Je příznačné, že prostor před Kinem Květen není pojmenován jako náměstí. I když se geograficky i funkčně jedná o hlavní veřejný prostor současných starých Malenovic, působí momentálně jako předimenzované parkoviště a místo, kde není důvod pro zastavení.
Návrh úpravy odsouvá obslužné komunikace na okraj náměstí a vytváří ústřední kruhový prostor pro relaxaci a městské aktivity. Instalace dřevěných lavic okolo této zpevněné plochy a umístění výhradně plošných atraktorů (síť bodových fontánek, šachové hřiště, …) umožní konání velké škály veřejných akcí (trhy, hudební vystoupení, venkovní výstavy, …apod.).

www.mestskezasahyzlin.cz


ing. arch. tomáš horalík | horalik atelier | tomas@horalik.at | 776 319 513 |  

IČO 72286237 | Praha — Újezd nad Lesy 2429, Lozická, PSČ 190 16