Úprava vnitrobloku v Plzni

Fáze: Architektonická soutěž
Spoluautor: Ing. Tereza Mácová
Spolupráce: Alice Boušková, Kristýna Vaverková
Rok: 2016

Záměrem návrhu je zachování stávajících kvalit sídlištního vnitrobloku, a to především velké nezastavěné plochy a scelení a jasné vymezení ústředního prostoru. Jednoduchým tvaroslovím základních prvků se návrh vztahuje k abstraktnímu a geometrickému umění doby vzniku sídliště a zároveň účelnému a přehlednému minimalismu dneška, který dokáže být nízkonákladový a flexibilní pro své uživatele.


ing. arch. tomáš horalík | horalik atelier | tomas@horalik.at | 776 319 513 |  

IČO 72286237 | Praha — Újezd nad Lesy 2429, Lozická, PSČ 190 16