Horalík atelier

Kolik stojí postavit rodinný dům?

Cena za realizaci rodinného domu se odvíjí od objemu stavby, složitosti stavby i parcely (například složité základové podmínky) od ceny použitých materiálů, kde zvláště v interiéru záleží na zvoleném standardu.

Cena stavby domu sestává z ceny projekčních prací (návrh domu) a stavebních nákladů (samotná výstavba, tedy materiál + práce).

Pokud pomineme atypické okolnosti jako například složitý pozemek, pak odhad stavebních nákladů na novostavbu domu je jednoduchou kombinací velikosti obestavěného prostoru a zvoleného standardu provedení a materiálů. Jinými slovy záleží na tom, jak bude dům velký a z jakých materiálů bude postaven.

Pokud uvažujeme standardní rodinný dům, můžeme počítat s obvyklou konstrukční výškou podlaží 3 m a pak jednoduše přepočítat obestavěný prostor na podlažní plochu, která je lépe představitelná. Cena základního standardu novostavby je řádově 40 000 Kč/m2. V případě rekonstrukce jde zhruba o polovinu, tedy 20 000  Kč/m2.

Odhad nákladů podle objemu stavby

Hrubá podlažní plocha (tj. včetně zdí) středně velkého domu je přibližně 200 m², tedy stavební náklady se dají odhadnout na 8 mil. Kč. Je třeba si ale uvědomit, že stavební náklady nenarůstají lineárně, tedy 150m² dům Vás na m² bude stát více než dům s plochou 250 m², a to kvůli tomu, že technologické jádro v malém i velkém domě, rozvody vody, kanalizace a plynu nenarůstají úměrně s metráží stavby. Nejdražší místnosti jsou kuchyně a koupelna, takže pokud máte v menším i větším domě jen jednu kuchyni i koupelnu, největší investiční náklady budou podobné. Do uvedené ceny je zahrnuté vybavení koupelny, obklady, podlahy, dveře. Není započítaná kuchyňská linka, nábytek, oplocení, přípojky na inženýrské sítě (většinou jsou už na pozemku vybudované).

Ke stavebním nákladům dále připočítáme ceny projekčních prací (vypracování projektové dokumentace, výběr dodavatele, dozor na stavbě), které tvoří zhruba 7% ze stavebních nákladů, tedy v případě 200 m² domu zhruba 560 tis. Kč. Se vším všudy pak takovýto dům může stát kolem 8,56 mil. Kč.

Jde samozřejmě o velké zjednodušení, ale pro orientační představu můžete z těchto odhadů vycházet.