Horalík atelier

Výstava Na jevišti světa

Expozice Jana Amose Komenskeho - uvodni informace k vystave

Trvalá výstava k příležitosti výročí 430 let od narození J. A. Komenského.

První část expozice se věnuje životu Komenského. Je prezentována dlouhým černým tunelem, který symbolizuje jeho pokornou cestu životem.

Mgr. Petr Zemek, Th.D. Mgr. Petr Zemek, Th.D. zástupce ředitele, komeniolog

O vytvoření nové stálé expozice, která by nahradila třicet let starou unikátní stálou výstavu Jan Amos Komenský lidstvu, jsme uvažovali více let. Příležitostí k realizaci bylo výročí 430 let od Komenského narození. Zvolili jsme návrh, za kterým stál architekt Tomáš Horalík spolu s Denisou Kyselicovou. Štěstí nás potkalo ve spolupráci s realizátorem expozice, firmou Art Consultancy, která spolu s partnery dokázala vyřešit nejeden technický problém ve velmi krátkém čase před otevřením. Spolupráce se všemi partnery nás mnohému naučila, dokázali jsme si naslouchat i tvůrčím způsobem se přít, jen aby výsledek byl co nejlepší. Dosavadní spokojené reakce návštěvníků nás naplňují radostí.

Expozice Jana Amose Komenskeho - tunel zivota
Expozice Jana Amose Komenskeho - tunel zivota - pruhled z koje
Oceněno

European Museum of the year - nominace BIG SEE Interior Design Award MUSEUMS IN SHORT - Special mention

Základní časovou linkou Komenského života uvnitř černého tunelu doplňují bílé kójemi s hlubšími informacemi a dobovými artefakty.

 

Přelomovou událost v Janově životě, požár v Lešně, je zobrazen audio-vizuální instalací promítanou na historickém mandlu.

Expozice Jana Amose Komenskeho - tunel zivota - bila koje
Expozice Jana Amose Komenskeho - tunel zivota - zpetny pohled
Expozice Jana Amose Komenskeho - pozar lesna
Expozice Jana Amose Komenskeho - socha v apside
Expozice Jana Amose Komenskeho - Labyrint sveta a Raj srdce - pohled do mistnosti

Pohled J. A. Komenského na duchovní život je představen pomocí jeho slavné knihy Labyrint světa a Ráj srdce. Na unikátní prostorový model města/Labyrintu je promítána animace s příběhem knihy.

Expozice Jana Amose Komenskeho - Labyrint sveta a Raj srdce - mistnost
Expozice Jana Amose Komenskeho - Labyrint sveta a Raj srdce - 3D model
Expozice Jana Amose Komenskeho - Labyrint sveta a Raj srdce - detail
Expozice Jana Amose Komenskeho - kino - divadlo sveta

Další myšlenky Komenského jsou představeny v krátkém filmu Theatrum Mundi v prostoru průchozího kina.

V Tiskařské dílně si může návštěvník vyrobit vlastní pohlednici s Komenského motivy. Interaktivní formou si vyzkouší tehdejší pracné metody tisku pomocí manuálního lisu.

Expozice Jana Amose Komenskeho - tiskarska dilna
Expozice Jana Amose Komenskeho - tiskarska dilna detail

Komenského tištěnému dílu jsou věnovány tři propojené prostory. Zahrnují výčet z jeho pedagogického, teologického a filosofického díla. Na barevných stolech jsou atraktivní formou prezentovány Příběhy vybraných knih.

Expozice Jana Amose Komenskeho - pedagogicke dilo
Expozice Jana Amose Komenskeho - teologicke dilo
Expozice Jana Amose Komenskeho - filosoficke dilo 1
Expozice Jana Amose Komenskeho - filosoficke dilo - detail

Poslední část expozice se věnuje odkazu J. A. Komenského, tedy jak ho společnost interpretovala po jeho životě až do současnosti. Divák se zde může seznámit s různými přístupy jeho zobrazení na malířském plátně, v podobě soch a památníků, na mincích a bankovkách anebo jak si jeho myšlenky přivlastňovali humoristi.

Expozice Jana Amose Komenskeho - odkaz budoucnosti
Expozice Jana Amose Komenskeho - medaile

Podobné projekty