Horalík atelier

Mgr. Petr Zemek, Th.D.

O vytvoření nové stálé expozice, která by nahradila třicet let starou unikátní stálou výstavu Jan Amos Komenský lidstvu, jsme uvažovali více let. Příležitostí k realizaci bylo výročí 430 let od Komenského narození. Z výběru navrhovaných řešení jsme zvolili návrh brněnského studia A77, za kterým stála architektka Denisa Kyselicová spolu s arch. Tomášem Horalíkem. Všechny nás v průběhu práce spojovalo nadšení a odhodlání vytvořit Komenskému důstojnou připomínku, avšak zdaleka jsme netušili výši problémů, které nás čekají. Dozníval covid, materiály se stávaly nedostupnými či zdražovaly. Především však bylo nutno cizelovat naše dílo z hlediska obsahu, formy sdělení a architektonického vyznění. Čekala nás řada setkání, videokonferencí a řešení i těch nejmenších detailů. Štěstí nás potkalo ve spolupráci s realizátorem expozice, firmou Art Consultancy, která spolu s partnery dokázala vyřešit nejeden technický problém ve velmi krátkém čase před otevřením. Spolupráce se všemi partnery nás mnohému naučila, dokázali jsme si naslouchat i tvůrčím způsobem se přít, jen aby výsledek byl co nejlepší. Dosavadní spokojené reakce návštěvníků nás naplňují radostí.