Ordinace paliativní léčby

Klient: Centrum podpůrné a paliativní péče - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Fáze: Před realizací
Rozsah: 25m2
Rok: 2019

Ordinace je navržena otevřeněji, přístupněji a záměrně jinak než lékařská pracoviště, se kterými se klienti paliativní léčby běžně setkávají. Cílem bylo především poskytnout příjemný prostor pro naslouchání klientům a následné diskuzi.


ing. arch. tomáš horalík | horalik atelier | tomas@horalik.at | 776 319 513 |  

IČO 72286237 | Praha — Újezd nad Lesy 2429, Lozická, PSČ 190 16