Horalík atelier

Prostor pro péči o pacienty se závažným onemocněním

Ordinace paliativní léčby

Sezení pro povídání s pacienty

Ordinace je navržena otevřeněji, přístupněji a záměrně jinak než lékařská pracoviště, se kterými se klienti paliativní léčby běžně setkávají.

Cílem bylo především poskytnout příjemný prostor pro naslouchání klientům a následné diskuzi.

Pohled na vstup do ordinace
Pracoviště lékařů v pozadí
Pohotovostní lůžko pro pacienty
  • Centrum podpůrné a paliativní péče - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Realizace
  • 25m2
  • 2019

Podobné projekty