Horalík atelier

Prostor pro péči o pacienty se závažným onemocněním

Ordinace paliativní léčby

Ordinace je navržena otevřeněji, přístupněji a záměrně jinak než lékařská pracoviště, se kterými se klienti paliativní léčby běžně setkávají.

Cílem bylo především poskytnout příjemný prostor pro naslouchání klientům a následné diskuzi.

  • Centrum podpůrné a paliativní péče - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Před realizací
  • 25m2
  • 2019

Podobné projekty

Fastfood Matoka

Interiér nového řetězce rychlého občerstvení

Oceněno

Kavárna Rebelbean

Rebelský interiér