Dětské sportovně - kulturní centrum Staré Brno

klient: Městská část Brno-střed
místo: Brno
fáze: Studie
spoluautor: MASPARTI
rok: 2017

“Ambicí domu je místo zachovat a doplnit, ne změnit.”

Místo pro nový dům má úžasnou atmosféru; přírodní amfiteátr - připomínka dávné cihelny. Leží v centru města s výhledem na jeho dominanty a přitom zůstává skryté, stranou hluku z dopravy. Setkávají se zde strmý lesnatý svah s městskou zástavbou; malé měřítko krajiny stromů, zídek a terénních skoků ze strany jedné a z druhé výrazný zářez v údolí vedoucí ulice Úvoz lemované obytnými domy.

Zadání poskytuje /často/ určitou volnost výkladu; ovšem návrh musí nabídnout konkrétní dispozice, fasády, materiály. Chtěli bychom nabídnout v prvé řadě princip, jakým navrhovaný dům vstupuje na dané místo - nebo také - jak by nové aktivity mohly fungovat v daném místě. Princip, na jehož základě následně prezentujeme konkrétní formu /kterou chápeme jako jednu z možných/.

Střed amfiteátru zůstává volný, po obvodu je vymezen zastřešenou promenádou; na kterou navazují jak lesnatý svah, tak jednotlivé části nového domu, místa pro jednotlivé aktivity a hřiště. Parku, který má na svahu postupně vzniknout, je takto umožněno nikoli jen k domu přijít ale do domu vstoupit. Promenáda definuje dva různé charaktery venkovního prostoru; divoký svah a zklidněné nádvoří /jeden z možných klíčů při rozmísťování aktivit/ a nabízí možnost /chráněného/ pohybu mezi jednotlivými prostory. Zároveň zůstává propustná; zachovává propojení vnitřního nádvoří se svahem a stávající pěšinu vedoucí středem území ze severu na jih.

Návrh není uzavřen pevnou kompozicí hmot nebo dispozic; celková velikost domu i velikost jeho jednotlivých částí může být během navrhování upravována. Je počítáno s dostavbou částečně nezávisle provozované tělocvičny. Další aktivity; venkovní / kryté / vnitřní, mohou být přidávány nebo naopak nahrazovány jinými - a to i v průběhu fungování již postaveného domu. Ambicí domu je místo zachovat a doplnit, ne změnit.


ing. arch. tomáš horalík | horalik atelier | tomas@horalik.at | 776 319 513 |  

IČO 72286237 | Praha — Újezd nad Lesy 2429, Lozická, PSČ 190 16