Horalík atelier

Luxusní bydlení v prostoru bývalého lomu

větší vila
interiér větší vily

V prostoru bývalého kamenolomu jsme navrhli dvojici luxusních vil. Návrh vychází z principu postupného odebírání hmoty, odřezávání kamene a odkrajování svahu při těžbě.

Na místě opuštěného lomu tak zůstávají “kamenné kvádry”, které tvoří jednotlivých domů.

Jednoduché tvarosloví a monumentalita těchto masivních bloků vytváří atmosféře navrhovaných luxusních vil.

menší vila
interiér menší vily

Zdrojem energie budou tepelná čerpadla (voda-vzduch, případně vzduch-vzduch) a fotovoltaické panely na střeše druhého podlaží.

Vytápění bude podlahové, lokálně doplněno přiznanými designovými nebo zapuštěnými otopnými tělesy.

Chlazení je zajištěno přes chladící stropy. K redukci zahřívání budov je na střechách navržena extenzivní vegetace.

nadhled
situace
koncepční schéma
  • Studie
  • 750m2 / 450m2
  • Praha Lysolaje
  • Ing. arch. Denisa Kyselicová
  • Ing. arch. Linda Skřivánková
  • Ing. Tereza Rapsová, Ing. Stanislav Kozák
  • Ing. Miroslav Čepa

Podobné projekty